Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli
szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (dentav.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató adatai:

Név: Denta-V Bt.
Cím: 6721 Szeged, Madách u. 15.
Telefon: 62/474-556; 62/542-535; 20/583-8278
E-mail: dentav.fogaszat@gmail.com
Kapcsolattartó: Vető Orsolya
Kapcsolattartó telefonszáma: 30/257-5915
Adószám: 21638428-2-06
Számlaszám: OTP 11735005-29906046
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések:

2.1.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.
A jelen Szabályzat 2012. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult
egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal
a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop
tartalmának megtekintésére.

2.4.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.
A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak
tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség
nem kerül felszámításra!

3.2.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció
időtartamáról.

3.4.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az árak helyességéről, ami a napi euro árfolyam függvényében is változhat,
ez esetben köteles a Felhasználót e-mailben vagy telefonon értesíteni, megváltozott árról tájékoztatást nyújtani.

4.
Rendelés menete

4.1.
Megrendelés webáruházunkban kizárólag regisztráció után lehetséges.

4.2.
Regisztrációját egyszerűen, gyorsan, elvégezheti (a lap jobb felső részében található „Bevásárlókosár” nevű
blokk, „regisztráció” menüjében), ésazonnal vásárolhat a webáruházban.

4.3.
A lap bal felső részén található „kategóriák” nevű blokkban választhatja ki a megtekinteni, megrendelni kívánt
termék csoportot (pl.:”Lenyomatanyagok”), rá klikkelve megtekintheti az alcsoportokat (pl.:”A-szilikonok”). Az
alcsoport képére vagy nevére klikkelve megtekintheti az alcsoportban található termékek teljes választékát.

4.4.
A kiválasztott termékre klikkelve, megtekintheti a nagyméretű képeket a termékekről, a termék leírását,
megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget. Ezt követően a „hozzáadás a kosárhoz” nevű ikonra kattintva megrendelheti
a terméket, termékeket.

4.5.
Vásárláskor körültekintően válassza ki a kívánt terméket, a termék leírások, képek segítséget nyújtanak a
termék alaposabb megismerésében, majd a kosár ikonra kattintva bekerül kosarába a megrendelni kívánt tétel.
Amennyiben több tételt kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek
közé és válasszon további terméket.

4.6.
Amikor a terméke(ke)t kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája,
mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van még mennyiséget módosítania vagy törölnie.

4.7.
A fizetési mód kiválasztása és személyes adatai ellenőrzése után a rendelés feladásához nyomja meg a
megrendelés elküldése gombot.

4.8.
A megrendeléseket Magyarország teljes területén Magyar Postával szállítjuk ki (részletesen a Szállítás és
fizetés menüben). Lehetőség van a megrendelés előre átutalással történő fizetésére is (részletesen a Szállítás és
fizetés menüben).

4.9.
A megrendelés elküldését követően ön egy visszaigazoló email-t kap (a regisztrációnál rögzített címre), ahol a
megrendelését meg kell erősítenie, egy linkre kattintva. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,
amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Megrendelése a megerősítést követően lesz hivatalos.

4.10.
A megrendelés állapotáról, illetve adatairól email-ben értesítést küldünk önnek, így nyomon tudja követni a
rendelést. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

4.11.
Cégek, vállalkozások on-line rendelése
Amennyiben ön cége, vállalkozása részére kíván rendelni, a vállalkozás adatait, a kapcsolattartó személy nevét,
elérhetőségét a regisztrációkor legyen szíves megadni. Ezt követően munkatársunk felveszi a megadott kapcsolattartó
személlyel a kapcsolatot megrendelése lehető leggyorsabb és zökkenőmentes teljesítése érdekében.

5.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt
követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy
mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2.
A megrendelt terméke(ke)t, a megerősítését követően 24 órán belül feladja Szolgáltató, amennyiben raktáron van
a kívánt áru (kivétel a hétvégén, munkaszüneti napokon feladott rendelések, ebben az esetben max.48 órán belül, vagy
az első munkanapon történik). Ha nincs raktáron, telefonon/e-mailben felveszi a Szolgáltató a Felhasználóval a
kapcsolatot.

5.3.
A Magyar Posta 2 munkanapon belül kiszállítja Önnek a megrendelt terméket.

5.4.
Áru átvételekor legyen kedves ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a csomagban
található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplő termék nem található a csomagban, legyen kedves a
számlára írásban rávezetni reklamációját, és a hiányzó áru értékével kevesebbet fizetni a kézbesítő részére.

5.5.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott
termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által
fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.6.
Ha Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesített, a 6. pont szerinti
elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Szolgáltatót
terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő
teljesítésről Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles Felhasználót tájékoztatni.

6.
Elállás joga

6.1.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében
Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó három hónap
elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem
terheli, Szolgáltatóazonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.3.
Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött,
Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, így különösen az általa szolgáltatott
emblémákkal ellátott termékek.

6.4.
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belül visszatéríti a termék vételárát a Felhasználó részére.

6.5.
Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek
valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai
úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.6.
Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű
használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül
a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

6.7.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt
érhető el.

6.8.
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.
Jótállás

7.1.
Termékekre gyártótól függően garanciát vállalunk fogászati kisgépekre, indokolt esetben fogászati műszerekre. Termék
meghibásodása esetén a termékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb
felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

8.
Vegyes Rendelkezések

8.1.
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért
teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó
részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon
az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra
nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.
Panaszkezelés rendje

9.1.
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége
mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével
kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz
kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3.
Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.
Adatvédelem

Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://www.naih.hu/files/adatkezelesi-tajekoztato-_2_.pdf

Szeged, 2016. november 30.